1. 1.
  bilimsel argümanlar, doğrulanabilir, yanlışlanabilir ve sınanabilir önermelerin konusudur.

  peki, kuran ayetleri içeriğiyle bu özelliği taşıyor mu?

  hayır.
  #36980735 :)
 2. 2.
  Kur'an-ı Kerim bilimsel bir kitap değildir. O insanlığın klavuzudur. insanın nasıl olması gerektiğini tasvir eder. insan hayatını düzenler. Gayesi budur. Türlü hesaplarla bilim çıkaranlara ben itimat etmiyorum.
  #36980804 :)
 3. 3.
  Şu an bilimsel olarak %80 i doğrulanmış bir kitap. Kalan %20 lik kısmı ise hala araştırılmaktadır. Soruya gelirsek evet bilimsel bir argümandır.
  #36980809 :)
 4. 4.
  elbette öyledir. şu siteden kuran'daki sayısız bilimsel mucizeyi bulabilirsiniz

  http://www.mucizeler.com/
  #36980829 :)