1. 1.
    kur'an ilk emrinde oku der.peygamber de ilim Çin'de bile olsa onu bulunuz der ve sonrasında insanlıktan, ahlaktan bahseder.bu konuda kastedilen şey sadece beşeri bilimler değildir.kur'an da bilimselleştirilebilir ve sakıncası yoktur.fakat asıl istenilen şey insanlar ve insanlık için yapılmasıdır.örneğin atom bombası içerik olarak enerji üretiminde de kullanılabilir insanlığı yok etmek için de.bize düşen görev insanlığa faydalı şeyler üretmektir.

    kur'an için söz konusu duruma gelirsek.sadece arap harfleriyle nasıl okunduğunu değil.ne anlam içerdiğini geleceğe nasıl ışık tutabileceğini göstermek gerekir.din kimsenin tekeli altında değil.kul ile yaratıcı arasına şeyh, derviş , din adamı giremez.çünkü islamda ruhban sınıfı yoktur.okuduğunu anlayan bilime önem veren insanlardan olmalıyız.
    ... efendi hazretleri