1. 1.
  abdest nedir?
  4 temel hareket: yüzünü-elini kolunu-ayaklarını yıkamak ve başını meshetmek.
  Çok mu zor?
  "Ona temiz olanlar dokunabilir." diye ayet olması ve bu ayet nedeniyle içinde sürekli tereddüt barındırmaktan daha kolaydır bu dört temel hareket..!
  şimdi nevi şahsına münhasır bir şahıs çıkıyor diyor ki: kuran abdestsiz okunabilir.
  sen kimsin?
  ayet var; ona asırlardır sadakatle itimad eden alimler, mü'minler hata mı etti yani?!!
  sen teksin ve öyle kalacaksın. kuranı abdestsiz okuyan mehmet, mehmet okuyan.
  sana mehmed demek ağrımıza gider mehme't'.
  1 -3 ... luzumsuzbiliyorum