bugün

ürünün tarlada, vatandaşın tezgahlarda, pamuk eller cepte yanacak demektir. yandık ki ne yandık!
yanmak az kalır, kavruluyoruz!