1. 1.
    Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.

    islamın popüler tanrısı allah tecavüzün sonucunu elem dolu bir azapa bağlamış fakat günümüzde sabilerin tecavüz edilmesi gibi olaylar yaşanıyor. bu popüler tanrının mükemmeliyetini ve kudretini bozmaz mı?
    1 ... stay with me