1. 1.
    bir klima markasının reklamında duyduğum kulağa hoş gelen komik deyiş
    ... dr rocco amca