1. 1.
    kuman hanlığı

    Kuman hanlığı veya kuman-kıpçak konfederasyonu 900-1220 yılları arasında yaşamış moğol imparatorluğu tarafından yıkılan ve yerini altın orda devleti alan türk hanlığı

    Kıpçak,bulgar,kimek,peçenek'in genel adı kuman dır sonradan moğol imparatorluğu tarafından yıkıldığında yerini alan altın orda devleti de bu türk halkları sayesinde türk-moğol devletinden sıyrılarak direk olarak kıpçak hanlığına yani türk devletine dönmüştür

    Altın orda devleti nin atası olan hanlık.
    4 ... kama tarkan kagan