1. 1.
    Atık sulardaki kum taş, çakıl cüruf gibi maddelerin çökerek ayrılmasını sağlayan sistemlerdir. Büyük tesislerde Havalandırmalı kum tutucu gibi çeşitleri vardır.
    ... yoksul genc