1. 1.
    Hakiki anlamda at vasfı olan atlardır. At dediğin kum pistte koşar. Atlarrr. At koşar baht kazanır.
    ... aydinoglu vontmarte