1. .
    insan kültürüyle ya da toplumlardaki yaşama tarzlarıyla ilgilidirler. kültürel antropoloji alanına; özellikle geçmiş kültürlerden kalma maddi objeleri inceleyerek insan davranışını açıklamaya çalışan arkeologlar, kültürleri koruyan ve bir sonraki kuşaklara aktaran bir araç olarak dil üzerinde çalışan dilciler - linguistler- ve kültürleri incelenen kişilerle tecrübelerini paylaşarak ve tartışarak kültür üzerinde yoğunlaşan etnologlar dahildir.
    ... samur