1. 1.
    sözlükte yazan kişi, sözlüğü kullanan kişi anlamında kullanılabilen terim
    1 ... karga
  2. 2.
    kütüphanecilerin, kütüphaneden yararlananlar için kullandıkları kelime.
    ... eşşağan ala gazuğu