1. 1.
    oldukça tuhaf bir sorunsaldir. genşler bilmez.
    ... erectof