1. .
  Kuğular mı salmamıştı ardımdan,
  Sandallar mı, kara sallar mı yüzdürmemişti.
  Dokuz yüz on altı yılı baharında
  Pek yakında geleceğine söz vermişti.

  Güya dokuz yüz on altu baharında
  Kuş olup onun erincine konacaktım.
  Süzülüp ölümden ve karanlıklardan
  Kanadımla omuzlarına dokunacaktım.

  Yine gülüyor bana onun gözleri
  Şimdi de on altı baharıyla, neyleyim.
  Neyleyim! Yarıgece meleği
  Söyleşiyor benimle şafağa değin.

  anna ahmatova
  ... mulayim