1. 1.
    olası açıklama.

    selam ve duvaa ile rabiya...
    ... erectov