1. 1.
    kuantum mekaniğinin nesnel çöküş teorilerinin altına giren bir yorumlamadır. daha çok penrose interpretation of quantum mechanics olarak bilinir. bu yorumlama dalga fonksiyonunun gerçekten fiziksel olarak çöktüğünü belirtir. yani kopenhag yorumu der ki; kediye baktım, kedi ölü. demek ki olasılık dalgası sadece bu evrende çöktü. o halde kedinin diğer sonsuz sayıdaki hallerinin olasılıkları sonsuz sayıdaki alternatif evrenlerde vuku buldu, buluyor veya bulacak. buradaki dalga olasılık dalgasıdır ve soyuttur. ihtimallerin dalgasıdır. nesnel çöküş teorileri ise bu dalganın nesnel olduğunu belirtir, tıpkı pilot dalga teorisindeki dalga gibi. burada da aynı tür bir nesnel dalga söz konusudur ve bu dalgayı tetikleyen şey tam olarak kütleçekiminin ta kendisidir. kilit nokta da budur. sıkıntı ise kütleçekiminin aslen ne olduğunun hala bilnemiyor oluşudur. kütleçekim doğanın kuvvetlerinden biri olarak tanımlanamıyor, çünkü fiziksel anlamda henüz gözlemlenebilen bir taşıyıcı parçacığı yok. bu yüzden şu an için kütleçekim, einstein'ın genel rölativite teorisinin bir sonucu olarak, yani nesne tarafından bükülmüş uzay-zamanın sonucu olarak tanımlanıyor.
    ... john misty