1. .
    Bulunduğu apartmanı satın alandır ayrıca. zengindir. genelde kız populasyonu yüzde doksanlardadır apartmanında. paragözdür.
    ... romanticomedy