1. 1.
    gelebilecek bir sonraki grip çeşiti için verilmesi muhtemel isim. hastalığa yakalananlar büyük olasılıkla hapşırma yerine havlama sesi çıkarabilir. * *
    ... hellboy