1. 1.
    her zavalli bireyin kendini kandirmasidir.
    ... erecteo