1. .
    monarşiyi kendi düsturlarına göre savunan insan modelidir.
    ... sonceyrek