Advertisement

  1. 1.
    Tayttan dolayıdır.
    2 -2 ... kral taytsiz
  2. 2.
    Ne sikik insanlar var ki senin değerini bilmiyorlar atam, diyemediği icin ağlamayı seçmiştir.
    1 ... erkenotenhoroz