1. 1.
    Vurum vurum vurduran vurdurmakta tanrı seviyesine ulaşmış laledir erkek değildir.
    1 ... vexillarius of theodopolis