1. 1.
  yenişehir havaalanına gelmeden hemen sağdaki köy ve civarında yapılan savaştır. köyün ismi de aynıdır.
  ... dorado
 2. 2.
  Osman Gazi iznik'i kuşatır. Bizanslı tarihçi Pacymeres ve Bizanslılar kendisine "atamenes" demektedir o zamanlarda. Kaleye yiyecek, içecek gelmesini engelleyerek gücünü kırmış. Bunun üzerine de iznik Meclisi de imparator ikinci Andronikos'tan yardım istemek zorunda kalıyor. iznik, Hristiyanlık ve Bizans tarihi için önemli, bu nedenle imparator , kendi hassa alayını harekete geçiriyor. iznik'i kurtarmaları için gönderilen Bizans askerleri, bugünki izmit Körfezi'nin en dar Kısmından Hersek'e çıkarma yapıyorlar. Osman Gazi'nin askerleri ile adına Bapheus dediği bir savaş yapılıyor ki bu Koyunhisar Savaşı'nın bizans tarihindeki adıdır. Bu savaşta bizans askerleri yeniliyor ve denize dökülüyorlar. Burada anlıyoruz ki bu savaş Hersek'te yapılmış. Burada tarihçilerin düştüğü bir hata var. O dönem Bursa yakınlarında da bir koyunhisar vardı ve bugüne kadar Koyunhisar Savaşı'nın burada yapıldığı sanılıyordu. Oysa bu savaş Bursa'da yapılmadığı gibi, sonuçları bakımından da zannedildiğinden çok daha önemliydi. Osman Gazi'nin bu savaş ile Kastamonu'ya kadar bir bey olarak tanındığını ve bölgedeki gücünün arttığıdır. Bu nedenle Osmanlı'nın kuruluşu, bugünkü Yalova'da Bapheus ya da Koyunhisar Savaşı ile gerçekleşti.
  7 ... rick blaine
 3. 3.
  koyunhisar denilen bu savaşı osman bey kazandı.
  kite kalesi alındı,
  bursa, kuzeyi hariç üç taraftan osmanlı topraklarıyla çevrildi,
  izmit yolu türklere açıldı,
  (osmanlı kuvvetleriyle bizans arasında yapılan ilk savaş koyunhisar savaşı'dır).
  1313 harmankaya, lefke, mekece, akhisar, geyve ve leblebici kaleleri alındı,
  1321'de akınları yönlendiren orhan bey mudanya'yı alarak bursa'nın bizans ile irtibatını kesti,
  1326 bursa tekfuru şehri teslim etmek zorunda kaldı. bu sırada vefat eden osman gazi vasiyeti üzerine bursa'ya defnedildi.
  1 ... ece kscg
 4. 4.
  halil inalcık tarafından osmanlı devletinin kuruluşunu sağlayan savaş olduğu iddia edilmektedir.

  osman bey'in siyasi kariyerinin en önemli dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.
  1 ... insomniac
 5. 5.
  savaş sonrası bizans kaynakları ilk defa osman ismini saygı duyarak zikretmişlerdir. bu da osman bey in hükümdarlığının tanındıgı anlamına gelir ki hail hocanın osmanlının kuruluş tarihini bu savaştan sonra göstermesinin nedeni budur.
  ... hiunghu
 6. 6.
  osman gazi'nin bizans'a karşı kazandığı bir meydan savaşıdır. bizans kaynaklarında bahsi geçer. kaynaklardan savaşın 1302'de yapıldığı sonucuna varılmıştır. halil inalcık yeni yorumlarında bu savaşın olduğu yılı osmanlı beyliği'nin bağımsızlığını kazandığı yıl saymaktadır. bu savaşın ilginç ve araştırmaya değer bir özelliği de o sırada osmanlıların yaşadığı bölgenin dikkat çekecek kadar kuzeyinde (izmit yakınlarında) gerçekleşmiş olmasıdır. bunu, o yıl gerçekleşen sellerin osmanlıları çok kötü etkilediği ve daha uygun bölgelere doğru yayılma çabası içine soktuğu yönünde bir sebebe bağlayan araştırmacılar da vardır (bkz: osmanlı tarih öncesi).
  ... usualsuspects
 7. 7.
  georgius pachymeres, bafeus savaşı ve osman'ın 1303-1305 seferlerinin ardından bu istilayı şöyle anlatıyor: "rumlar sadece hayatlarını kurtarmak için doğu'yu bırakıp batı'ya kaçıyorlardı. türkler çok kalabalık idiler ve birçok başbuğ kumandasında idiler. onlardan birileri ile anlaşma yapmak faydasız idi. çünkü onlar, kendilerini yağmaya götürecek yeni bir şefi arayıp buluyorlardı."

  (osmanlı beyliği'nin kurucusu osman beg, halil inalcık)
  1 ... bonkor banker
 8. 8.
  osman gazi'nin imparatorluk ordusunu mağlup ederek karizmasına karizma kattığı meydan muharebesi. akabinde bir çok savaşçı oğuz aşiretlerinin gençleri gazi olmak adına etrafında toplanmaya başlamıştır.
  1 ... ruznamce
 9. 9.
  halil inalcık'ın osmanlı beyliği'nin ortaya çıkışındaki en önemli etmenlerden biri olarak görmesi babında hem osmanlı, hem bizans kaynaklarından üzerinde çok çalıştığı, hatta ileri yaşına rağmen çıkıp arazide de analizini ve kritiğini yaptığı savaş.
  1 ... usualsuspects
 10. 10.
  osmanlı kuruluş döneminde, osman bey zamanında yapılmış savaş.
  ... orikor