1. 1.
    bir tercihi yansıtan, nevi şahsına münhasır seçim.
    1 ... dervisabdi