1. 1.
    kotunıyetlı fesıhın yaptırımıdır. fesıh bıldırım onellerıne aıt ucretının uc katı tutarında bır tazmınattır.
    ... painkiller