1. .
  Kosova Türk Aydınlar Ocağı (KTAO) tarafından Prizren'de "Türkçe'ye Evet -
  Türkçe'me sahip çıkıyorum" adı altında yapılan protesto toplantısında, BM Genel
  Sekreteri Kofi Annan başta olmak üzere, üst düzeyde uluslararası ve yerel
  kuruluşlara gönderilmek üzere hazırlanan açık mektup okundu.

  Mektupta şöyle deniliyor:
  "Yasalara her zaman saygılı davranan Kosova Türk Toplumu olarak biz,
  Kosova'da çoğunluğu oluşturan Arnavut kardeşlerimizden, Kosova'da yaşayan diğer
  topluluklardan, Kosova'daki geçici BM yönetimi UNMIK'ten ve genel olarak
  uluslararası camiadan yüzdeliksiz bir Kosova dil yasasının çıkarılması için
  destek istiyoruz. Bu bağlamda içte ve dışta acilen faaliyete geçeceğimizi ve bu
  isteklerimiz kabul edilinceye kadar demokrasinin tüm olanaklarından yararlanmakta
  kararlı olduğumuzu bildiriyoruz."

  Priştine, Prizren, Gilan, Mitroviça, Vıçıtırın, Mamuşa belediyelerinden Türk
  dernek temsilcilerinin katıldığı toplantıda STÖ temsilcileri, Türklerin
  yaşadıkları belediyelerde Türkçe'nin eskisi gibi, Arnavutça ve Sırpça ile
  birlikte resmi dil statüsünün korunmasını istediler.

  Tartışmaya katılanlar, yeni Dil Yasası'nın, Kosova'da yüzyıllarca konuşulan
  Türk dilinin ve Türk kimliğinin sonu olacağı görüşünü savundular.

  Toplantıda, Türkçe'nin bu topraklarda asırlardır farklı etnik yapıya sahip
  insanların ortak dili, paylaşılan dost ve akraba dili olduğuna dikkat çekildi.

  Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığının ilan edildiği 1990 Anayasasında da
  Türkçe'nin resmiyetinin korunduğunu hatırlatan toplantıdaki konuşmacılar, bugün
  Kosova parlamentosunun "Türkçe'ye hayır" demesini üzüntüyle karşıladıklarını
  belirttiler.

  Toplantıda, Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) Dil Yasası ile ilgili,
  nüfus oranına bakılmaksızın Türkçe'nin sadece Prizren'de diğer dillerle eşit
  kullanılması yönündeki önergesinin Türklerin çıkarlarına ters düştüğü, bunun
  başka belediyelerdeki Türklerin varlığının tanınmaması anlamına geldiği ifade
  edilerek, KDTP'nin bu konudaki politikası eleştirildi.

  Toplantıda, Türkiye'den uluslararası kurumlardaki temsilcileriyle bu konuda
  Kosova Türklerine daha fazla destek olması istendi.

  Kosova meclisinden geçen Dil Yasası'na, KDTP'nin itirazı, Kosova Meclis
  Başkanlığınca reddedildi.

  KDTP ilgili itirazını, şimdilik BM Kosova Geçici Misyonu (UNMiK) ve AGiT
  Misyonu yetkililerine sunacak.

  Yürürlükte olan 1977 Dil Yasası'na göre Türkçe, Türklerin yaşadıkları
  yerlerde Arnavutça ve Sırpça ile birlikte resmi olarak eşit kullanılıyor. Kosova
  meclisinin kabul ettiği yeni Dil Yasası ile Türkçe'nin bu statüsü oradan
  kaldırılıyor.

  Kosova meclisinin çıkardığı yasaların yürürlüğe girebilmesi için UNMiK
  başkanının imzası gerekiyor.
  http://www.haberturk.com
  ... chimeneyes