1. 1.
  Korunmaya muhtaç çocuk beden , ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan;
  1-Anne veya babasız ,
  2-Anne veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
  3-Anne veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
  4-Anne veya babası tarafından ihmal edilip , fuhuş , dilencilik , alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir.
  ... shirce
 2. 2.
  Korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmet türleri:
  -Kurum Bakımı ,
  -Koruyucu Aile ,
  -Evlat Edindirme.
  (bkz: kurum bakımı)
  ... shirce
 3. 3.
  aile şiddetine, çevre baskısına, fakirliğe, ailesizliğe ve bunlar gibi birçok olumsuz neden yüzünden dünyaya gelmelerinin bedellerini ağır ödemek zorunda kalan çocuklardır. dünyanın hemen her yöresinde rastlanabilen korunmaya muhtaç çocukların çok az kısmı yetkili kurumlar tarafından korunmakta ve sahip çıkılmaktadır. kalanların bir çoğu ufak yaşta pisliğe bulaştırılarak harcanılmaktadır.
  (bkz: sokak çocukları)
  ... zookeeper