1. 1.
    Korelasyon katsayısı; bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü belirten katsayıdır. Bu katsayı, (-1) ile (+1) arasında bir değer alır(ki -1 ve +1'e eşit olabilir). Pozitif değerler doğrusal yönlü ilişkiyi ; negatif değerler ise ters yönlü bir ilişkiyi belirtir. Korelasyon katsayısı 0 ise söz konusu değişkenler arasında bir ilişki yoktur.korelasyon katsayısında nedensellik yoktur.bu nedenle her bulunan sonucunda bir anlamı yoktur, bağımsız değişkenimizi "ayakkabı numarası" ve "IQ puanı" alırsak bulacağımız sonuç ne çıkarsa çıksın (-1 ile +1 arası çıkmak zorundadır) korelasyon katsayımızın anlamı yoktur.bunun nedeni yukarda da bahsettiğim üzere korelasyon katsayısının nedenselliğinin olmayışıdır.
    1 ... mischief