1. 1.
    38.873 km² olup 63 ülkeden büyüktür.
    1 ... recomax