1. 1.
    Taşlanmakla sonuçlanacak olan eylemdir.
    -2 ... forzaslan