bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Belli hukuki şartların dışında, kişilere ait konutlara girilmemesi, arama yapılmaması ve eşyaya el konulmaması durumu..
  ... martyns
 2. 2.
  Yargıç kararı olmadan ulusal güvenlik ya da kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda, yasaca yetkili kılınan katın buyruğu bulunmadan konuta girilememesi, arama yapılamaması ve buradaki eşyaya el konulamaması durumu.
  ... seri halde arti oy veren melek
 3. 3.
  Rte' nin kızlı erkekli saçmalamasından sonra tekrar gündeme gelen önemli bir hak. Yaklaşan yerel seçimler öncesi rte' nin oy uğruna gençleri zan altında bırakıp toplum nezdinde hedef göstermesi akıl sağlığı yerinde bir insanın gerçekleştirebileceği bir eylem değildir.

  Bu konuda yasa son derece açıktır; T.C Anayasası Madde 21 der ki:

  Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

  Yani arkadaşlar hakim kararı olmadıkça herhangi bir nedenle (gürültü vs.) kapınıza dayanan imamın ordularına evinizin kapısını açmayınız. Kapınız kırılırsa meşru müdafaa hakkınızı kullanabilir, yetkili organlara bu konu hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
  ... esoxlucius