1. 1.
  - bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girildikten sonra buradan çıkmayan kişi mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  -birinci fıkra kapsamına giren fiilerin , açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

  -evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla lişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerin birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. ancak bunun için rıza açıklamasının meşru olması gerekir.

  - fiilin cebir veya tehdir kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılır.
  2 ... demester
 2. 2.
  türk ceza kanunu'nun 116. maddesinde düzenlenen bir suçtur.
  4 ... johnnyturhan
 3. 3.
  ev sahibinin isteği hilafında evden çıkmamak da konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturabilir.
  2 ... kuvvetle muhtemel