1. 1.
    (ara: kontrol* değildir)
    1 ... bahdeniz
  2. 2.
    doğru önermedir.
    ... fckitsc0ld