1. 1.
    Arab konsoloslugunda meydana gelebilecek olay sorunsali.
    1 ... templier