1. 1.
  Gerekliliğini savunduğum kaldırılma işi. Ancak burası türkiye ya... Konservatuarları kaldırırlar sınavlarını kaldırmazlar.

  Bir sanatçı için eğitim gerekli olsa da salt konservatuarda okumak ile olmaz. O yüzden bence konservatuarlara sınavla öğrenci alınmamalı. Konservatuar sınavları kaldırılmalı. Ne kadar Konservatuar okumak isteyen varsa konservatuarlara alınmalı. Yeni yeni, geniş konservatuarlar açılmalı.

  Diğerlerine göre yetenekli olanlar özel eğitime alınmalı. Diğerlerine de daha basit, daha temel bir eğitim verilmeli. Zaten bir kimsede sanat yeteneği varsa, temel eğitimini alsa bile başarı gösterir. Ayrıca doğacak olan “okutman” ihtiyacı, konservatuar mezunlarına yeni bir iş kapısı olur.

  Kısacası “sanat” dediğiniz şey çok göreceli bir kavram. iş garantisi de yok zaten. O yüzden gençleri sınavla germeye gerek de yok. Belki konservatuar okuyacak adam başka iş yapacak. Olamaz mı? Çağımız böyle bir çağ. Okul okumanın tek mantığı “Bir iş sahibi” olmak değil.
  1 -1 ... lesley mateas
 2. 2.
  siz hiç keman çalmaya yeni başlayan kabiliyetsiz çocuk terörüne maruz kalmamışsınız belli ki.

  konservatuarlara sınavsız öğrenci alınması yetenekli konservatuar öğretmen ve ögrencisi kalmamasına yol açacaktır.
  kulağı iyi olan hiç kimse o kakafoniye uzun süre katlanamaz.
  ha oralara da imam-hatiplileri doldururuz diyorsanız sorun yok.
  artık türkiye'de her alanda olduğu gibi körler sağırlar birbirini ağırlar.
  4 ... strawberry blonde
 3. 3.
  Konservatuar sınavlarını kaldırmaktan kasıt eğitimi daha tabana yaymaktır. Yetenekli öğrencileri usta öğreticiler eğitsin, ortalama öğrencileri de okutmanlar eğitsin. Bizim savunduğumuz budur. Bir kimse güzel keman çalamıyorsa, keman hakkında teorik eğitim alsın. Yani keman çalmasın ancak kemanı öğrensin. Olay budur.
  ... lesley mateas