1. 1.
  biri sekiz diğeri dokuz harfdir.
  #546555 :)
 2. 2.
  birbirinden farklı bir çok sosyalizm düşüncesi vardır. karl marx ın önerdiği model, komünizme giden yoldur. bununla birlikte diğer sosyalist düşünceler komünizmi öngermez. örneğin thomas moreun ütopyası veya türkiye den örnek verilecek olursa nurettin topçu nun müslüman anadolu sosyalizmi gibi önerileri komünizmden çok farklıdır.
  yine marx ta, örneğin komünist manifestoda bazı sosyalizm çeşitlerini anlatmış ve bunları sınıflandırmıştır. bunların içinde en çok eleştirdiği küçük burjuva sosyalizmi dediği, bugünkü karşılığı sosyal demokrasiolan sosyalizm türüdür. hatta marx, kendi sosyalizm düşüncesinin diğerleriyle karıştırılmaması için, kendi ideolojisine, sadece komünizm demekle yetinmiştir.
  #548046 :)
 3. 3.
  terimsel olarak;
  sosyalizm: üretime dair araçların halk adına devletin mülkiyetinde olduğu toplum düzenidir.devlet kavramı mevcuttur vr iktidar, işçi sınıfınındır.
  komünizm: üretim dair araçlarin tüm topluma ait olduğu toplum düzenidir.devlet kavramı ve sınıf yoktur.
  #548099 :)
 4. 4.
  ikiside kendi çapında birer rejimdir.
  #548101 :)
 5. 5.
  biri vur der, diğeri öldürür...
  #3062464 :)
 6. 6.
  sosyalizm kitleseldir, komunizm bireyseldir. nasıl deniyorsa demokrasi gibi bir çoğunluk ki marx a göre işçi çoğunluğu sosyalizmi seçip, devrimlerle kendi ülkesini sosyalizmle yönetebilir. gerekirse kırık uçları kesebilir. bizim devrimlerde gördüğümüz olay budur.

  komunizm bireyseldir çünkü toplumun tek tek her ferdinde komunizm idesi, paylaşımcılık yok ise komunizmde yoktur. eninde sonunda hırslar toplumu ele geçirir.
  #3062478 :)
 7. 7.
  komünizm ve sosyalizm i incelememi$ insanların anlayamayacağı farktır. keza, bu arkada$lar farkı göremedikleri gibi, komünizm ve sosyalizm in de tam olarak ne olduğunu bilemezler, çünkü okumak gibi bir eylemi henüz gerçekle$tirememi$lerdir.
  (bkz: bilinmezler üzerinde atıp tutmak)
  (bkz: sosyalizm komünizm hepsi b ktur)*
  bu insanların ne kadar cahil olduklarını anlamak içinse:
  (bkz: evrim teoremi)
  (bkz: insanlar anlamadıkları $eylerden korkarlar)
  #3062504 :)
 8. 8.
  sosyalizm, komünizmin bir önceki evresidir. komünizme iki günlük devrim ile geçilmez. ilk önce bir aşama, bir süre gereklidir. bu da sosyalizmdir. sosyalizm de devlet vardır ama komünizm de yoktur. sosyalizm de ordu vardır ama komünizmde yoktur. sosyalizm belirli sınırlar içerisinde gerçekleşebilir ama komünizm tüm dünya için geçerli bir sistemdir.
  devletsizlik, ordusuzluk, sınırsızlık bunlar çok büyük bir evre sonrasında gerçekleşebilecek sistemin parçacıklarıdır.
  #3062537 :)
 9. 9.
  komünizm üretim araçlarının ortak mülkiyetini savunur sosyalizm ise devletin olması gerektiğini.
  #3062547 :)
 10. 10.
  sosyalizm özel mülkiyete karşı değildir komünizmde ise özel mülkiyet yoktur ve bireylerin sosyalizm içinde olgunlaşmasıyla kapitalizmin sosyalizme zorunlu olarak evrilmesi gibi sosyalizm de komünizme evrilecektir.
  #3514782 :)
 11. 11.
  sosyalizm;"Herkesten yeteğine göre,herkese emeğine göre."
  komünizm;"Herkesten yeteğine göre,herkese gereksinimine göre."
  #3791195 :)
 12. 12.
  sosyalizm yönetim biçmidir.
  komünizm bir düşüncedir.
  #5133174 :)
 13. 13.
  sosyalizm yolun başıdır, komünizm ise sonu.
  #5133178 :)
 14. 14.
  -sosyalist ülkedir
  -komünist dünya

  dünyada komünist ülke yoktur. ancak bütün ülkelerin sosyalist olması akabinde insanların bilince ulaşması sonrsı komünizm olur ve devletler ortadan kalkar.
  #5133196 :)
 15. 15.
  komünizm, sosyalizmden sonra ulaşılmaya çalışılan bir amaçtır. boştur orası ayrı.
  #5133257 :)
 16. 16.
  sosyalizm - "iki ineğiniz varsa, devlet birini alır başkasına verir"
  komunizm - "iki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır size süt verir"
  #5133321 :)
 17. 17.
  sosyalizm tek ülkede uygulanabilir.
  komünizm bütün dünyada uygulanmalıdır.
  #9267963 :)
 18. 18.
  aynı bokun lacivertidir.
  #9268011 :)
 19. 19.
  araya giren salataları saymazsak ilginç yaklaşımlar var diyebiliriz.
  Newton fiziği üzerinden şekillenen sosyalizm ve komünizm kuramlarını bugün aynı noktadan anlatmaya kalkarsak komik durumlarla karşılaşırız.
  tarihsel olarak farklı adlarla komünizm insanlığın rüyası olagelmiştir. her şey paris komünü ile başlamaz. çok uzağa gitmeden şeyh bedrettin hareketinde bile aynı ögeleri bulabilirsiniz. işin sırrı ortaklık, ortakçılık, komün yaklaşımlarında yatar.
  devrim, iktidar meselesidir. iktidar bir güçtür ve farklı bir paradigmayı ifade eder. adına sosyalizm veya başka bir şey deyin özgürlük sorunu ile çelişir.
  newton fiziği yaklaşımı ile açıklarsanız, nicel birikimin sonundan gelen nitel sıçramadır. bunu farklı müdahalelerle süsleyen yaklaşımlar geçmişte görülmüştür.
  -acaba, nicel sürecin kendisi devrimin kendisi olamaz mı?
  marx, bir çok şeyi lineer bir çizgide ifade etmiştir. ( o zamanki bilimsel birikim gereği) dolayısıyla dönüşüm ve değişimleri periyotlarla anlatıp komünizmle sonlandırır. oysa gerçekte böyle bir şey yoktur. bu hareketi durdurmak demektir ki, bu da herşeyin doğasına aykırıdır.
  önermeler, var olan dönemsel sermaye güçlerinin önermelerinden ilerde olmalıdır. aksi halde nal toplarsınız. olan da bu şekilde olmuştur.1920 lerde ki ulus devlet önermemiz yanlış bir önermedir. ve faturasını da ağır ödemişizdir. doğru olsaydı sscb yıkılırken milyonlar seyretmezdi.
  aile,çocuk, kadın ve ulus devlet denklemini çözemeyen sol çözümsüzlük üretmeye mahkumdur. yarını bugünden kuracaksak nicelliğin kendisinin devrimci bir süreç olduğunu kabul edip yeni komünizm veya adı her neyse onu hayal etmek zorundayız. hayaliniz bitti ise insanlığınızı unutmuşsunuz ya da kaybetmişsiniz demektir.
  kötü sosyalizm denemeleri moral bozamaz. insanlık tarihi bununla ilgili yüzlerce, binlerce denemeye sahiptir. tarihsel bilinçle bugünkü nesnel bilincimizi ortaklaştırıp yeni bir yol aralanabilir.
  kısacası sosyalizm ve komünizm arasında farklılıklar sorgulaması yerine ana düşünceyi gözden kaçırmamak gerekir.
  varolan sosyalizm deneyimlerinde pol pot gibi köylü ve vahşi olanlarından dersler sanırım çıkmıştır.
  ufka bakışınızı yitirmeyin. taşıdığınız tarihsel bilinç, yüzeyseli kazıdığınızda size mutlaka yön verecektir.
  yeryüzü aşkın yüzü ve işte komünizm
  #9268223 :)
 20. 20.
  farkından öte ikisi de türkiye de dinsiz, allahsız olarak yaftalanır.
  #9268245 :)
 21. 21.
  Komünizmde herkes ihtiyacı kadar olanı alır.
  sosyalizmde emeğinin karşılığını alır.
  #9268953 :)
 22. 22.
  komunistler, genel anlamda 3'e ayrılır. her üçünün de hareket noktaları marksizm hedefleri ise komunizmdir. ayrıldıkları nokta ise ona ulaşma biçimleridir.

  sosyalistler;

  aslında felsefi bir yaklaşım olan marksizm'i, friedrich engels'in uygulama yorumuyla yani, devlet yönetimini örgütlü emekçi sınıfınca gerçekleştirilecek bir devrim sonucunda ele geçirerek sosyalist bir devlet kurmayı, kitleleri bu devletin bünyesinde bilinçlendirmeyi, tüm dünya devletlerini bir bir saflarına çekerek sosyalist devletler haline dönüştürmeyi ve tüm bu aşamalardan sonra komunizme geçmeyi hedeflerler.

  anarşistler;

  kuramcıları, errico malatesta ve pyotr alekseyevic kropotkindir. her türlü otoriteye karşıdırlar. onlar için devlet, insanları baskı ve zulüm altında sömüren ve kendi varlığını korumak uğruna egemenlik alanı içerisindeki tüm insanları, yaşam hakları da dahil kullanan* en büyük otorite, en büyük düşmandır. tüm ülkelerde örgütlenerek doğrudan devlet otoritesini yok etmeye onu, halkın gözünde değersiz kılmaya yönelik planlı eylemlerde bulunarak, uluslararası ekonomik ilişkiler zincirini kırmaya ve dünya geneline yayılacak ekonomik ve siyasi kaos ortamının ardından komunizme geçmeyi hedeflerler.

  liberalistler;

  onlar için komunizm, tüm insanların ortak bilinç ve uygarlık düzeyine erişmesiyle mümkündür. bunu sağlamanın yolu ise, eğitim ve öğretimi olabildiğince yaygınlaştırmak ve onu, dogmatik ve siyasi etkenlerden arındırarak fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmektir. emperyalistlerin, kendileri için en büyük tehlike olarak gördüğü guruptur zira, en büyük destekçileri entelektüeller ve bir kısım burjuvadır. bu nedenle de liberalizmin içini boşaltmaya onu, kendi ideolojilerinin bir vasıtasıymış gibi göstermeye çabalarlar.
  #9269207 :)
 23. 23.
  komünizm, hiçbir zaman realize olmamış bir hayaldir. ama bir hayal olmaktan çok bir 19. yy ekonomipolitiği, bir 19. yy kritisizmi olarak dikkate değer yönleri vardır.

  sosyalizm ise, kapitalizme karşı haklı ve halen geçerli yönleri olan bir uygulamalar toplamıdır. tabii bu uygulamalar bir çok yönden yerel milliyetçilikler ve devlet zorbalıklarıyla karışmıştır. sovyetler'de stalin'le beraber böyle olmuş, yugoslavya'da, çin'de, arnavutluk'ta böyle olmuştur, vesaire...

  sosyalizmin avrupa sosyalizmi, arap sosyalizmi, latin amerika sosyalizmi gibi çeşitler varsa da, söylenebilinecek tek şey:

  sosyalizm bir kavga olduğunda güzel, bir gerçek olduğunda çekilmezdir... eleştirirken haklı, eleştirilirken haksız...
  #9269413 :)
 24. 24.
  Komünizm sosyalizmin bir sonraki aşamasıdır. Sınıfsız ve eşit bir toplumu ifade eder.
  Sosyalizm'in yayılma gibi bir amacı yoktur. Tek bir ülkeden uygulanabilir. Ama komünizm yayıldıkça hayat bulur.
  #9269509 :)

komunizm ve sosyalizm arasindaki farklar ile alakalı başlıklar