1. 1.
    başa bela kadın idir.

    sırf bunun için heyecanı yarım kalır insanın.
    ... derwish dede