1. 1.
    Ferroli kombi'nin iki gaz sayacının konuşmasıyla yaptığı reklam sloganı. sayaçlardan biri zeki diğeri aptaldır.*
    ... scarface