1. 1.
  iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.

  Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanmıştır. Yasada, "Adi Komandit" ve "Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit" şirketler olmak üzere iki türe ayrılmaktadırlar.

  Komandit şirketlerin en belirgin özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır. Bu şekilde doğrudan ticaretle uğraşmadan kazanç elde etmek imkanı sağlandığı gibi, ticari yeteneği ve bilgisi olup, yeterli sermayesi olmayan kimseler için de ticaretle uğraşma olanağı elde edilmiş olur. *
  2 ... bwcorpse
 2. 2.
  komandit ortaklar tarafından yönetilen, komanditerlerin yönetim dolayısıyla yönetim kurulu kararlarına itiraz hakkı olmayan şirket türü.
  1 ... gsvvn
 3. 3.
  ortaklarının bir bölümüne karşı alacaklarına sınrsız, bir bölümünün belirli bir sermayeyle sınırlı sorumlu olduğu ticari şirketlerin adı.
  1 ... linka
 4. 4.
  şahıs şirketidir. ortakların bir kısmının sorumluluğu sınırsız, diğer kısmının sınırlı olur. sorumluluğu sınırsız olan ortaklara komandite, diğerlerine komanditer ortak denir. komandite ortaklar gerçek kişi olmak zorundayken komanditerler tüzel kişi olabilir.
  ... misterio
 5. 5.
  lise 2 de bazı öğrencilerin* kakamel şirket olarak dalga geçtiği şirket türüdür. muhasebe konusudur.
  ... lagvarbeyler
 6. 6.
  türkiyede komandit şirket sayısı haziran 2014 verilerine göre 331 tanedir.
  ... recomax
 7. 7.
  Bir insan niye komandit şirket kurar ki hiç anlamıyorum. bunlar gibi kollektif sirketler falan da var onları da anlamam.
  ... ultraviyole