1. 1.
    tarafımca icra edilen tiksinmedir, ilerde eğer oğlum komünist olursa direk evlatlıktan reddeder evden kovarım.
    -1 ... dendrobatidae