1. 1.
  din kitlelerin afyonudur tezine karşı savunulan anti-tez.

  işçi sınıfının kapitalist sistemlerde sömürülmesine sebep olarak din olgusunu gösteren marks, "bu dünyada ne kadar eziyet çekersen diğer dünyada o kadar huzur bulursun" inanışının işçi sınıfı üzerinde bir uyuşturucu etkisi yaptığını belirtmiştir. dini inanışları gereği hayatlarına isyan (tanrı ya isyan) etmeyen işçi sınıfı böylelikle bir koyun sürüsü haline gelmekteydi kendisine göre. sosyalist yaşam sistemi de bu tezi desteklemekte ve din olgusuna bu tarz nedenlerden dolayı karşı çıkmaktadır.( (bkz: marks) (bkz: engels)) dine karşı tutumun sebeplerinden biri de 20. yy'ın başlarına kadar gelen "ruhban sınıfının ezici üstünlüğü"ydü. sınıf ayrımına karşı çıkan bu sistem, rahiplerin elinden bu sınıf üstünlüğünü almış, dolayısıyla kendi kontrol mekanizmalarını tehdit edici bir unsuru ortadan kaldırmışlardır.

  komünizm görünüşte işçi sınıfını savunmakta, hakları için mücadele etmektedir. taki iktidar olana, sistemi ele geçirene kadar. komünist sistem (parti olarak bahsedeceğim bundan sonra) işçi sınıfı ve onlarla beraber olan yoksul halkın desteğiyle iktidar olabilir. iktidara gelen parti haliyle öncelikli olarak işçi sınıfının sorunlarına eğilir ve bir müddet seslerini kesecek kadar tavizler verir. lakin en başta sınıf ayrıcalığını karşı bir sistem olarak görülen komünizm, parti üyeleri ve yöneticilerinin ayrıcalıklarını her daim korur. eşitlik vaadeden parti, iktidarında işçiler arasında eşitliği sağlar lakin bu eşitlik tüm nüfusa yansıtılamaz. her sistemde olduğu gibi ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen, sıradan olmak istemeyen kişiler parti yönetiminde de mevcuttur. parti yönetiminin dokunulmazlığı, elde ettikleri yüksek gelir, yaşayışlarındaki pozitif fark bir müddet sonra işçi sınıfının gözüne batmaya başlayacaktır. işte tam burada bir afyon olarak komünizmin kendisi devreye girmektedir. işçi sınıfını sadece söylemlerle, olmayan ama olmasından asla umut kesilmeyen eylemlerle uyutmak, susturmak için komünizm içeriğindeki her türlü afyon kullanılmaktadır. hatta ve hatta en baştan karşı çıktığı din olgusu bile zorda kalındığında birleştirici bir unsur olarak kullanılabilir.

  velhasıl komünizm,birilerinin işçileri kullanarak iktidarı ele geçirebilmesi için ortaya servis edilen uyuşturucu niteliğindeki fikirler bütünüdür. iş bu yazıda yazılanlar komünizmin teorisini değil , bugüne kadar uygulanmış ve hala uygulanmakta olan pratiğini eleştirmektedir.
  4 -5 ... happylover
 2. 2.
  komünzim işçi sınıfının afyonu değil, zincirlerinden başka kaybedecek şeyi olmayan işçi sınıfının kurtuluşudur.

  (bkz: ya sosyalizm ya barbarlık)

  tanım:yanlış önermedir.
  7 -3 ... a la folie
 3. 3.
  bugüne kadar uygulanabilmiş sosyalist/komünist sistemlerde işçi sınıfının öncekine nazaran artı bir değişiklik yaşadığı gözlemlenmemiştir. (örnek çin; günde 1 doların altında çalışıyor işçi sınıfı. küba'dan bahsetmek istemiyorum, sscb işçi sınıfının laleli'deki hali ortada zaten)

  her sistem gibi komünist/sosyalist partizanların da, iktidarı ele geçirebilmek uğruna işçileri kullanıyor olmasıdır.
  2 -3 ... happylover
 4. 4.
  BUGÜNE KADAR UYGULANABiLMiŞ SOSYALiST/KOMÜNiST REJiM "DENEYiM"LERiNiN ÇÖKMESi SEBEBi iLE ŞU ANDA LALELi'DE GEZiNEN RUSLARA BAKIP TA DOĞRULANMAYA ÇALIŞILAN ÖNERME.
  5 -2 ... a la folie
 5. 5.
  komünizm sadece işçi sınıfının değil, beyin kıvrımlarında sorun olan bütün bireylerin afyonudur.
  1 -6 ... umberto da silva junior
 6. 6.
  (bkz: komunizm kitlelerin papyonudur)
  ... yasamak gecti basimdan
 7. 7.
  sadece türkiye değil tüm dünya üzerinden bakılması gereken bir fikir.
  anlatılmak istenen, işçilerin sırtından sadece iktidar olanlar değil, bu yolu kullanarak iktidar peşinde koşanlardır da aynı zamanda. ayrıca sosyalist fikirler savunup işçi sınıfını hakir görenlerden de uzak durmak gerekir.

  komünizm (kimilerince) teoride kusursuz olarak görülen lakin (genele göre) uygulamada başarısız olan ütopik bir sistemdir. sırf farklı bir ideoloji denendi ve başarısız oldu diye laleli'deki sovyet mağdurlarını görmezden gelemeyiz. kandırılan işçi sınıfının uygulanan sitemden sonraki halini gösterir bize laleli.
  1 -1 ... happylover
 8. 8.
  sırf farklı bir ideoloji denendi ve başarısız oldu diye laleli'deki sovyet mağdurlarını görmezden gelemeyeceğimiz gibi, sırf sarhoş bir soför kullandığı otobüsü şarampole yuvarladığı için de otobüse binmekten vazgeçecek değiliz. çünkü o, şoförün otobüsü kullanma biçimidir. otobüsün suçu değil.
  atilla ilhan'a saygı ve özlemle.
  1 ... naja sosyopat
 9. 9.
  komünizm tüm insanlığın afyonudur. Şöyle ki ruslardan kaçan milletler abd nin yanına geçmiştir. örn: türkiye. Ruslar milyonlarca insanı anti demokratik nedenlerden ötürü katletmiş bizim komünistlerde kıçlarından bir bahane uydurmayı becermişlerdir. dolayısı ile komünizm tüm insanlığın afyonudur ama bir avuç müridi kalmıştır. kapitalizm de komünizm de hep küresel sermeyenin işine yaramıştır. buda bunların çatıştığını değil bilakis danışklı dövüş yaptığını gösterir.
  1 -1 ... ahmedii