1. 1.
  Biz buradayız, bir yere kaybolmadık;

  komünistlerin yanıldığı konular
  1 -1 ... alpertunna
 2. 2.
  Dünyadaki kaynaklar sınırlıdır, insanların istekleri ise sınırsızdır.
  Dünyadaki kaynaklar sınırsız olursa kominizm de en doğru yönetim biçimi olur.
  Sınırlı kaynakların olduğu dünyada, komünizmin var olması mümkün değildir.
  3 -3 ... ceviz agaci golgesinde
 3. 3.
  söylediklerinin hepsi doğru altına imzamı atarım.
  3 ... iyyneci
 4. 4.
  Komünizm başarılı bir sistem olsaydı eğer 1950 küsürlü yıllarda sistemi ilan eden küba, daha ileri düzeyde bir devlet olurdu. Tamam iyi hoş evlerinin arabalarının olması, eğitime sağlığa para vermemek, yiyeceği faturayı düşünmemek ama birde ne kadar yol alınmış ve yaşam standartları nerelerde. Bugün bu Tayyip diktalığında bile kendimi daha iyi şartlarda geçindirecek kadar elim ayağım tutuyor ve iş görüyorum. O yüzden komünizm şöyle bi kenarda dursun. Önce cumhuriyete sahip çıkmak gerek...
  2 ... tulayeskici
 5. 5.
  Öncelikle;
  (bkz: diyalektik materyalizm)
  Bunu öğrenelim ki, komunizm sonrası oluşabilecek durumları tahlil edebilelim.

  Sonrasında ise Stalinizm, Maoizm gibi kavramlar ile komunizmi açıklamaya çalışmayalım. Pratiğe dökülmemiş bir düzeni, kendi parti hegemonyası icin kullanan kişiler üzerinden çıkarımlara maruz bırakmak da neyin nesidir? Örneğin Stalin kendi parti liderliğine tepki gösterebilecek tüm muhalifleri yok etmiştir. Gücünün yetmediğini tasviye etmiştir. Ki bizim ergenlerin pek sevdiği barbarossa harekatı bu yüzden çok hızlı seyretmiştir. Aynı şekilde mao da insanları açlığa mahkum bırakmış, güya tarım devrimi yapacakken, açlar ülkesi kurmuştur. Zaten komunizm bireysel hataları değil, toplumsal bilinci temel alır.

  Din konusu ise klasik arguman. Komunist manifestoya gönül vermiş bireylerden farazi ve hayali akımlara inanmalarını beklemek yanlıştır lakin komunizm “öteki” tarafla değil, yaşadığımız dünya ile ilgilenir. Ve dinler devrimlere engel değildir. Açıkcası, din önderleri(kurucuları) birer devrimcidir. Fakat ruhban sınıfı ve yine dinin kullanımı sonucu çıkan sorunlar ve bunlarla insanların Zahiri fikirlere dalması ile gelişen olgular, bu akım önünde birer engeldir. Aşılması gereken nokta da Budur. Mucize bekleyen, görünmez bir elin onu kurtuluşa erdireceğini sanan bir insan mücadeleyi etkin yürütemez. Ne kadar inkar ederseniz edin, dinler sonuç itibari ile hayalciliktir.

  Irk kavramı da acı ama gerçek, “yoktur”. insan homo sapiens sapiens denen türe mensuptur ve istisnasız her birey bu sınıflandırma içerisinde yer alır. Irklar ise vakti zamanında iki tane hükümdarın veya topluluğun kendi mallarını digerlerinden ayırmak icin uydurduğu zırvalıktır. Herkes Yanyana Afrika’dan çıkmış, birisi iskandinavya’ya Diğeri Ural-Altay dağlarına gitmiştir. BELKi yaşam koşullarına göre adaptasyon söz konusu olabilir ancak bu da ırk temelli ayrım yapılamayacak kadar dardır. Ek olarak, ırk fikrine karşı olmanın temelinde, herkesin eşit ve birbirine muhtaç olması düşüncesi yatar. Ayrışmaya mahal vermemek adına, din bahsindeki gibi bu kavram da reddedilir. Bir siyah ile beyaz sadece ten renginden ötürü farklıdır. Gerisi aynıdır. Eğer imkan verirseniz, kendinize özenle ayırdığınız özellikleri, başka memleketin adamı da gayet ve tabi gösterebilir.

  Bugünün yönetim biçimlerine bakarak da komunizm eleştirisi yapmayınız. Şu böyle olsaydi, bu böyle olsaydı. Halamın sakalı olsaydı, Amcam olurdu. Sandığınız özel yaşam ve tüketim hakkı ise sadece sizin özgür olduğunuzu sanmanız icin üretilmiş safsatalardır. iki t-shirtün olunca Özgür olmuyorsun. Sadece Daha fazla tüketmiş oluyorsun.

  Hah, bu arada kazaklar da bizim bildiğimiz Türk kazakları değildir. Cossack denilen Slav kazaklarıdır. Ukrayna ve Güney Rusya bölgesinde yerli halklar ile Slavların karışması ile oluşan topluluktur.

  Her neyse, gecenin bir vakti uykulu halim ile yanlışım oldu ise kusura bakmayın. Beşer, şaşar.
  3 -3 ... odysseus
 6. 6.
  aslında pkk bir terör örgütüdür.
  3 -2 ... kendi filminin figurani
 7. 7.
  marx insanların bu kadar yavşak ve cahil olabileceğini tahmin edememiş o konuda ben de kızgınım kendisine. komünizmi eleştirirken islam güzellemesini yapmasaydın ciddiye alınabilirdin. herkes senin dininden olmak zorunda değil kardeşim. zenginin malını zekat veriyor diye savunacağınıza fakir neden fakir diye sorun.
  1 -1 ... napakyanii
 8. 8.
  komünizmin ne olduğunu bilmeden komünizm hakkında yorum yapmak trajikomik bir olaydır.
  komünizmi açıklamaya çalışacağım bilal e anlatır gibi.
  ancak komünizmi anlamak için önce marksizmi ve sosyalizmi bilmek gerekir.
  bu konuyu gerçekten anladığınızda (bkz: türk solu) nun neden gelişmediğini, (bkz: pkk yı komünist sanmak) gibi yanılgılardan kurtulacaksınız.
  kısa bir yazı olacağını sanmıyorum o yüzden uzun entry okumayı sevmeyenler veya komünizme ilgi duymayanlar şimdiden okumayı bıraksın...

  (bkz: sosyalizm) iktidarın ve üretim araçlarının halkın kontrolünde olduğu, ortaklaşa kullanıldığı bir sistemdir. Kapitalizmi reddeden sistemde bireycilik değil toplumculuk anlayışı öne çıkmaktadır. Sosyalizm aynı zamanda komünist sisteme zemin hazırlayan ideoloji ve harekettir.
  Fransızca kökenli olan kelime (bkz: toplumculuk) olarak ifade edilmektedir. Ve toplumculukda üretim ve değiş tokuş araçlarının topluma mal edilmesini öngören doktrinlere verilen genel ad olarak tanımlanmaktadır. ilkçağdan beri farklı şekillerde ortaya çıkan ve üzerine fikirler üretilen sosyalizm, sayısız düşünürün ilgisini çeken bir konu olmuştur. Platon’ dan Robert Owen’ e Saint Simon’ dan Karl Marx’ a varana kadar bir sürü önemli isim tarafından ele alınmış, üzerine değişik yorumlar yapılmıştır. Bununla birlikte; özel mülkiyet yerine ortak mülkiyeti tercih eden sistemde iktisadi taraf her zaman daha ağır basmaktadır denilebilir. Sosyalizm, bir toplumun ekonomik faaliyetlerinin kamuya ait olması ve hem sosyal hem de ekonomik alanda toplumsal refahın (bkz: devlet) tarafından sağlandığı siyasi teoridir.
  gördüğünüz gibi sosyalizmde devlet her zaman vardır.

  (bkz: marksizm) Marx’ ın bilimsel sosyalizmi olarak da ifade edilmektedir. Marx tarafından geliştirilip Engels tarafından yaygınlaştırılan bilimsel sosyalizmde, üretim araçlarının burjuvazinin hakimiyetinde olduğu sınıf ayrımlı devletin yıkılarak, sınıfsız bir düzen kurma amacı güdülmektedir. Ve Marx’ a göre sosyalizm komünizme zemin hazırlayan bir hareket niteliği taşımaktadır.
  Marksist teoride sosyalizm, bireycilik ve özel mülkiyet odaklı kapitalizmin yerini alacak ve sonrasında sosyalist yapı doğal bir şekilde yerini komünizme bırakacaktır. Diğer bir ifadeyle; sosyalizm, kapitalist ve komünist sistem arasında bir köprü işlevi görecektir. Kısacası; sosyalizm tarihinde sosyalist grupların düşünceleri arasında farklılıkla olsa da ortak noktalar toplumculuk, eşitlik, sınıfsızlık gibi anlayışlar olmuştur diyebiliriz.
  Karl Marx tarafından geliştirilen sosyalizmin esasları ünlü düşünürün (bkz: Das Kapital)isimli eserinde ortaya konulmuştur. Ve Marx’ ın önderliğinde pek çok düşünür tarafından geliştirilen sosyalizm kavramı ilk kez Rus lider (bkz: Vladimir Lenin)tarafından hayata geçirilmiştir. Dünya tarihinde bir ilk olan Lenin’ in hareketinde kapitalist sistem yıkılarak yerine sosyalist bir sistem getirilmiştir. Yani SSCB (bkz: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) kurulmuştur. adından da anlaşıldığı gibi rusya' da kaybeden veya yıkılan ideoloji (bkz: sosyalizm) dir.
  çünkü bu güne kadar dünyada (bkz: ilkel komünal toplumlar) dışında komünizm hiç bir yerde yaşanmamıştır. belki kısa bir süre de olsa 1871 de (bkz: paris komünü) sayılabilir.

  (bkz: komünizm) sınıfsız, parasız ve '' devlet'' siz bir toplumsal düzen ideolojisi ve hareketi olarak tanımlanabilir.
  devlet kelimesini özellikle tırnak içine aldım. çünkü kesinlikle devlet yoktur.

  Ünlü düşünür Karl Marx ve Friedrich Engels’ in yazdığı Komünist Parti Manifestosu ile bağdaşlaştırılan komünizmde, kapitalizmin ortadan kaldırılması gerektiği düşüncesi savunulur.komünist toplumda üretim araçlarının mülkiyeti, üretici güçler arasında ortaktır ve üretilen servet de ihtiyaca göre dağıtılmaktadır. Ve bu düşünce Marx’ın 1875 tarihli (bkz: Gotha Programı’nın Eleştirisi)isimli belge de de yer alan bir dizeyle açıkça anlatılmaktadır.
  Marx komünizmi “ herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre” biçiminde ifade etmiştir.
  özgür ve eşit yaşamın yegane yolu komünizmdir.

  buraya kadar okuduysanız. (bkz: türk solu) asla (bkz: marksist leninist) bir düşünceye geçmemiş hatta hala tam olarak anlatılamayan veye anlaşılamayan (bkz: kemalist) bir yapıdadır. bu yüzden de hem sağ hem sol atatürk e sahip çıkmaya çalışmaktadır.
  komünizmde halkı sömüren hiç bir kuruluş olamazken kemalizm kendi eliyle (bkz: işbankası)'nı kurmuştur.

  (bkz: pkk) komünizm; Devletsiz, sınıfsız, sınırsız bir dünya amaçlar, yeni bir kürt devleti anlayışı
  komünizmde yoktur.

  bir çoklarına göre komünizm (bkz: ütopya) olabilir ama en güzel aşk zor olandır.
  bu arada benim ideolojimi merak eden olursa (bkz: anarko komünist) ne yapayım serseri gönlüme laf dinletemiyorum.

  komünizmi gerçekten öğrenmek istiyorsanız size önereceğim kitaplar:

  GENEL GiRiŞ

  Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm (Engels)
  Komünist Manifesto (Marks&Engels)
  Marks, Engels, Marksizm-Karl Marks ve Öğretisi (Lenin)
  Leninizm’in ilkeleri (Stalin)

  DESTEK KiTAPLAR

  insan Nasıl insan Oldu
  ilkel, Feodal, Köleci Toplum
  Kapitalist Toplum
  Sosyalizmin Alfabesi (L. Huberman)
  Ademden Önce (S. Londan)

  DEVLET, DEVRiM, PARTi ÖĞRETiSi

  Ne Yapmalı (Lenin)
  Partileşme Süreci (Lenin)
  Devlet ve ihtilal
  Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni (Engels)
  Sosyalizm Ve Savaş (Lenin)
  Dönek Kautsky (Lenin)
  iki Taktik (Lenin)
  Nisan Tezleri (Lenin)
  Fransa’da Sınıf Savaşımları (Marks)
  Lois Bonaparte ve 18. Bramaire (Marks)
  Almanya’da Devrim ve Karşı Devrim (Engels)
  Fransa’da iç Savaş (Marks)
  Emperyalist Ekonomizm (Lenin)
  işçi Sınıfı Partisi Üzerine (Marks, Engels, Lenin)
  Bolşevik Parti Tarihi (Stalin)
  Sol Komünizm (Lenin)

  DESTEK KiTAPLAR:

  Kavganın Şafağı (ivan Popov)
  Demir Ökçe (Jack London)
  Reformizmin Eleştirisi (Taylan Işık)
  Sınıf Savaşımında Zorun Rolü (Ufuk Taylan)
  Demokratik Halk Devrimi (Uğur Gündüz)
  Geçici Devrim Hükümeti (Uğur Gündüz)
  Leninist Partinin Kısa Tarihi)
  Yarın Bizimdir Yoldaşlar (manuel Trago)
  Devrim Sürecinin Diyalektiği (Y. Krasin)
  Türkiye Tekelci Kapitalizmin Yapısal Bunalımı (Taylan Işık)
  Bolşevik Devrimi (E.H. Carr)

  TARiHSEL VE DiYALEKTiK MATERYALiZM

  1- Ludwing Fuerbach ve Klasik Alman felsefesi (Engels)
  Marks, Engels, Marksizm (Lenin)
  Anti-Dühring (Felsefe (Engels))
  Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm (Stalin)
  Annenkova Mektup (Felsefenin Sefaleti (Marks))
  Halkın Dostları (Lenin)
  Weydemeger’e Mektuplar (Marks)
  Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar (Engels)

  DESTEK KiTAPLAR

  1- Felsefenin Temel ilkeleri (Politzer)
  Felsefenin Temel ilkeleri (Afanasiyev)
  Tarih Nedir (E.H.Carr)
  Yeni Evre (C. Dağlı)

  ULUSAL SORUN

  1- Ulusların kendi Kaderini Tayin Hakkı (Lenin)
  Marksizm, Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu (Stalin)

  DESTEK KiTAPLAR

  1- Ulusal Soruna Somut ve Tarihsel Yaklaşım (Sinan Çiftyürek)

  EKONOMi POLiTiK

  1- Ücretli Emek ve Sermaye (Marks)
  Ücret, Fiyat, Kar (Marks)
  Felsefenin Sefaleti (Marks)
  Anti-Dühring (Engels)
  Emperyalizm (Lenin)
  Kapital Cilt.1 (Marks)

  DESTEK KiTAPLAR

  1- Politik-Ekonomi Ders Kitabı (SSCB Akademik Gençlik)
  Gençlik Üzerine (Lenin)
  Gençlik için Notlar (Dimitrov)
  Öğrenci Gençlik ve ……. Somut Yaklaşım )Emek Yayınları)
  Toplumsal Mücadelede Gençlik
  4 -3 ... tierraylibertad
 9. 9.
  insanların eşit olmak istediği gibi bir yanılgı içinde olmaları.

  hayır efendim insanlar diğer insanlar eşit olmak istemezler, insanlar diğerlerinden daha güzel, daha sağlıklı, daha zengin vs hep daha iyi olmak isterler.
  2 ... ecinni