1. 1.
  Bitmek tükenmek bilmeyen bir düşmanlıktır. Atatürk zamanında nasıl geçirdiyse bunlara. *

  Atatürk'ün komünizmin türk milletine düşman bir ideoloji olduğunu söylemesinden kaynaklı da olabilir bu düşmanlık.

  Bizzat Ata'nın ağzından dinliyoruz!

  "türk milletinin içtimai nizamını ihlale müteveccih didinmeler boğulmaya mahkumdur.türk milleti, kendisinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen müfsit, sefil, vatansız ve milliyetsiz sebükmağızların (beyinsizlerin) hezeyanlarındaki gizli ve kirli emelleri anlayamayacak ve onlara müsamaha edecek bir heyet değildir.

  o, şimdiye kadar olduğu gibi, doğru yolu görür. onu yolundan saptırmak isteyenler ezilmeye, kahredilmeye mahkûmdur. bunda köylü, amele ve bilhassa kahraman ordumuz candan beraberdir. buna da kimsenin şüphesi olmasın.

  hâkim efendiler! siz, kanun adamlarısınız. ellerinize milletin, vatanın her türlü hak ve menfaatlerini vikaye eden kanunlar tevdi edilmiştir. işaret ettiğim noktaları işitiniz. türk milletinin büyük haklarını müdafaa ederken, bu noktalar hatırda tutulmalıdır.

  bu memleketteki komünistler sadece bizim tevkif ve hapsettiklerimizden ibaret değildir. bu işlerle bizzat yakından alâkadar olacağım.

  şurası unutulmamalıdır ki, türk âleminin en büyük düşmanı komünistliktir. her görüldüğü yerde ezilmelidir."
  3 -4 ... kurtcebe noyan
 2. 2.
  (bkz: mustafa suphi)
  1 ... moley
 3. 3.
  muhafazakarların atatürk düşmanlığına tercih edilir.
  3 -1 ... cokkonustundurbidinle
 4. 4.
  en azından saygılıdır.
  bir komünist olarak anti-emperyalist mücadele verdiği için saygı duyuyorum.
  2 -1 ... godspeed you black emperor
 5. 5.
  tam anlamıyla komünistlerin atatürkü sevmediği gerçeğidir. sonuçta, atatürk milliyetçidir. komünizm tüm halkların birleşmesidir.

  tabii türkiyedeki komünizm maoizm gibidir, milli soldur. mahir çayan olsun, hüseyin cevahir olsun, atatürk düşmanı olmayan devrimcilerdir.
  1 ... lagvarbeyler
 6. 6.
  normal olan düşmanlıktır. Avrasya coğrafyasında komunizm insanları sömürüden kurtarmak bahanesiyle iktidarın birkaç kişi arasında paylaşılması ve bu iktidardan beslenen partililerdir. Bu iktidar sahiplerinin ve partililerin beslendikleri insanların sömürdükleri arasında müslümanlar ve Türkler özellikle çok yoğun orandadır. Komunistlerin sahip olduğu coğrafyanın da en verimli, en fazla yeraltı kaynaklarına sahip olan yerlerine yayılmışlardır bu Türkler, kişilik olarak da her biri küçük de olsa toprak sahibi olduğundan ukraynalılar (hohol der tatarlar ukraynalılara) ve diğer slavlar gibi ölümü gösterip sıtmaya mahkum edilecek insanlar değillerdir kaldı ki onları topraklarından, toprak sahipliğinden koparmak demek öldürmek demektir. Bu yüzden komunizm Türklüğe doğrudan doğruya aykırıdır, karşıttır. Komunistler de (bizim salak özenti neyin ne olduğunu bilmeyenlerden bahsetmiyorum, iktidar sahibi veya partideki yüksek derecelilerden) bu yüzden bu türklük bilincini savunan ve Türkiye Coğrafyasına ilerlemelerini engelleyen Atatürkçü Milliyetçi bilinçe haliyle düşmandır.

  Bizim salaklara gelince, onlar milliyetçilik çok kötü ezberinden öteye gidemezler bu coğrafyanın anti-emperyalist damarının Türk Milliyetçiliği olması gerçeğine rağmen. Nasıl ki bir yobaz Laiklik kafirlik ezberiyle dünya, tarih hakkında hiçbir halt bilmeden laik olan milliyetçiliğe saldırıyorsa komunistler de dünya hakkında tarih hakkında bir halt bildiğini sanıp ezberlerini aşamadan saldırırlar. Yani tekrar edelim Normaldir çünkü komunizm türklüğün tarihsel gelişimine terstir. içerisinden Sultan galiyev gibi milliyetçi komunistleri çıkarmsı bile bu gerçekliği tersine çevirememiştir, zaten onu da katletmişlerdir Türk düşmanları.
  1 ... selim pusat
 7. 7.
  atatürk komünizmi getirebilecekken getirmediği içindir ama şimdi geriye baktığımızda getirmemesi daha iyi olmuştur.
  2 ... anambunelan
 8. 8.
  olmayan düşmanlık. (bkz: çamur at izi kalsın)
  1 ... fc yallah
 9. 9.
  düşmanlığından ziyade atatürkün arkasına saklanarak atatürk yandaşlığı ve Türkçülük adı altında vatanı bölmeye çalışırlar. en zararlı kesimlerden biri bunlardır.
  1 -1 ... taksiciye yol soran sperm
 10. 10.
  hemen hemen faşistlerdeki atatürk düşmanlığı ile yakından alakalı düşmanlıktır. sıkı ve hızlandırılmış bir eğitim ile sona erer.
  ... kartalbey