1. 1.
    dünyanın kapitalizm ve emperyalizm etrafında döndüğünü gördüğün, insanların farklı farklı sınıflara ayrıldığını gördüğün andır.
    ... abi50kuruslukgofretlernekadar