1. 1.
    onuru ve halkının sevgisi ile yaşar.
    2 ... baris hemen simdi