1. 1.
  komünist enternasyonal ya da üçüncü enternasyonal olarak da bilinir) 1919 martında, savaş komünizmi döneminin (1918-1921) ortasında lenin ve sovyetler birliği komünist partisi tarafından kurulan, " silahlı kuvvetler de dahil tüm mümkün araçlarla uluslararası burjuvaziyi yıkmak ve devletin tamamen yok oluşu için bir geçiş aşaması demek olan Uluslararası Sovyet Cumhuriyetini yaratmak için" mücadele etme amacı güden uluslararası bir komünist örgüttü. komintern, lenin'in birbirleriyle yaptıkları savaşta ulusal birliği savunan hükümetlere karşı zimmerwald soluna öncülük ettiği 1915'teki zimmerwald konferansına müteakip 1916'da çözülen ikinci enternasyonal'den sonra kuruldu. yeni enternasyonal böylece ikincisinin birinci dünya savaşı'na göstermekte başarısız olduğu muhalefete bir yanıt olarak geldi. üçüncü enternasyonal'in kurucuları tüm anti-militarist sosyalist hareketin başından beri karşı tamamen karşı olduğu bu savaşa, burjuva emperyalist bir savaş olarak bakıyorlardı. komintern 1943'deki çözülüşüne dek, sekiz dünya kongresi yaptı, ilki 1919 martındaydı ve sonuncusu da 1935'te yapıldı. 1938'de troçkistler "yozlaşmış işçi devleti" dedikleri sovyetler birliği'ne karşı dördüncü enternasyonal'i kurdular. sol komünizm geleneğini izleyen gruplar bugün yalnızca ilk iki kongreyi ve troçkist hareketten gelen gruplar da yalnızca ilk dördünü tanırlar. stalinist ya da maoist komünist partiler ise yedi kongreyi de tanırlar.
  mustafa suphi türk proletaryasını burada emsil etmiştir.
  2 -1 ... eylmz
 2. 2.
  2.enternasyonalin artık revizyonistleştiğini savunan bolşevikler büyük ekim devrimi sonrası kurarlar 3.enternasyonali.buna göre sosyal demokratlar artık revizyonisttir ve bundan sonra kendileri komünistlerdir.bu yüzden 3.enternasyonal komünist enternasyonal diye anılır.bolşevik taktiklerini savunan marksist partiler bu enternasyonale üye olur.önce sol komünistler,daha sonrada troçkistler enternasyonalden atılmışlardır.troççkistler daha sonra 4.enternasyonali kursalarda dünya devrimci hareketinde pek saygınlık kazanamamıştır.
  -1 ... kisil
 3. 3.
  bugünlerde yeniden toplansa başkanlığını pınar altuğ'un yapması beklenen oluşum.
  -2 ... mmtyvs
 4. 4.
  son dönemlerde yapılan 25. enternasyonalde(sayı yanlış olabilir) tony blair başkan deniz baykal'da bşk. yardımcısı seçilmiştir.

  not:marxisimden uzak insanların enternasyonal ismini kullanması ne kadar acı verici
  1 ... ihan et
 5. 5.
  copy paste yerine direk link...
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Komintern
  ... liberty
 6. 6.
  1919 yılında kurulmuş, tüm dünya devrimcilierinin birleşmesini amaçlamayn, sosyal emperyalistlerle komünistleri ayırmaya çalışan kurum. sonraları faşizme karşı savaşın bayrağı olacaktır. sonraları bay stalin tarafından kapatılacaktır, fakat bunun nedeni hala bilinmemektedir.(sezarın hakkı sezara durumu) onu bunu bıraklımda bir de bu kişiler yıllarca oturup bir tsanım yapmışlardır, ki bunu ilk yapan georgi dimitrof'tur. faşizm nedir? gerçi komünist enternasyonal bunun tanımını yanlış yapmıştır fakat sonraları dimitrof bu yanlışı düzeltmiştir. faşizm sermayenin ideolojisidir. büyük burjuvazinin krizin derinleştiğini gördüğü anda küçük burjuvazinin yardımıyla iktidara taşıdığı, sermayenin en gerici, en şoven, en gerici halk kitleleri üzerindeki açık diktatörlüğüdür. fakat sermayenin diktatörlüğüüdür. eh sanırım bu tanım, faşizmi bilmeyen tahrifatçılara yeterlidir. eğer faşizm salt şiddet yolu ile gelinen iktidar olsaydı almanyadaki durum yaşanmazdı. almanya'da nazi hükümdarlığı küçük burjuvazinin seçim gücüyle iktidara gelmiştir. eh faşizmi yenenlerin tanımı sanırım faşizmi yaratanlarınkinden daha doğrudur.
  -1 ... kisil
 7. 7.
  dünyanın bildiği faşizm kavramını kendi çıkarlarınca yontan, "ulusa bir düşman yaratmak lazım" güdüsüyle muallak düşmanlar yaratmaya çalışan, sonradan stalin'in büyük ihtimal kendinde patlayacağını düşündüğü için feshettiği oluşum. adam akıllı birşeyler yapabilcek potansiyeldeyken sscb devletinin uzantısı haline geldi. bugün hala bazıları tarafından dünya buna endekslenmiştir. *
  1 ... soul forged sin
 8. 8.
  lev trockinin kurulmasina on ayak oldugu olusumdur.
  ... bulamazsin benim gibi seveni