1. 1.
    ilk rica edildiğinde evi terketmiyorsa yapılması gerekendir.

    Meşru müdafaadır. Kadına şiddet değildir.
    ... yahigewrovski