1. 1.
    10 hesaptan trollüük yapan aktrole yeğdir.
    ... ebu zindik