1. 1.
  Türkiye'deki kolluk kuvvetleri veya aynı anlamı taşıyan kolluk kuruluşlarının sınıflandırılması ve türlerine göre ayrımıdır. Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinin çoğu Türkiye Cumhuriyeti içişleri Bakanlığına bağlıdır.

  Türkiye'deki başlıca kolluk kuvvetleri

  Türk Polis Teşkilatı (şehir),
  Jandarma (kırsal),
  Milli istihbarat Teşkilatı ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı (istihbarat),
  Gümrük Muhafaza (gümrük),
  Sahil Güvenlik (deniz),
  Orman Muhafaza'dır (orman).

  Bunun yanı sıra Geçici köy korucusu ve Belediye Zabıtası olmak üzere iki yerel kolluk kuvvet daha vardır.
  1 ... bay efendi