1. 1.
    murat paker gayet anlaşılabilir bir şekilde açıklar kolektif narsisizmi.

    "literatürde "biz-narsisizmi" olarak da geçen kolektif narsisizmini, kişinin özdeşim içinde olduğu iç-grubun üstün/iyi özelliklerine dair gerçekçi olmayan bir inanca ciddi duygusal yatırım yapması şeklinde tanımlayabiliriz. kolektif narsisizmin muhtemel etkileri üzerine yapılmış az sayıda ampirik çalışma olmasına rağmen, mevcut veriler kolektif narsisizmin dış-gruplara yönelik saldırgan tutum geliştirmede önemli rol oynadığını göstermektedir. kolektif narsisizmi yüksek bireylerin, dış grupları daha çok tehdit olarak algıladıkları, dış-grupları bağışlamaktan kaçındıkları ve de kör yurtseverliği(ne olursa olsun veya her şeye rağmen ülkesini sevmek, eleştirel bir konum alamamak) tercih ettikleri gösterilmiştir. kolektif narsisistlerin, iç-gruplarına dair sürekli bir onay ve hatta hayranlık beklentisi içinde oldukları belirtilmelidir. aşırı-özdeşim kurdukları iç-grubun değerine dair derinden akan kuşkular taşıdıkları için, kendilerini geçici olarak rahatlatabilmenin yolu başkalarından iç-gruplarına dair onay ve övgü almaktır. kolektif narsisizmi yüksek bir türk, açık ya da örtük bir türk milliyetçiliği çerçevesi içinde, türklük dışında gördüğü birilerinden türklüğün yüceltilmesini, övgüyle söz edilmesini ister, bu tür haberlere karşı özellikle hassastır. bu onay/övgünün yeterince alınamadığı durumlarda, mümtaz bir telafi mekanizması olarak örneğin türkiye basını, "türk doktor abd'de büyük başarılara imza attı" veya "genç türk öğrenci harvard'dan kabul aldı" tarzı haberlerin üretimi ve parlatılması konularında uzmanlık geliştirmiştir.
    önyargı-ayrımcılık konularından biz-narsisizmi üzerinden getirilen yeni açılımlar oldukça değerlidir; ancak literatürde hala birey düzeyinde bir analizle yetinildiğini ebelirtmek gerekir. halbuki bireylerin biz-narsisizmlerinden bahsedilebileceği gibi, sosyal kimlik kurgularının biz-narsisizminden bahsetmek de mümkündür. örneğin, milliyetçilik, ırkçılık, cinsiyetçilik, homofobi gibi konumların bizatihi kendileri bir yapı olarak biz-narsisizmi üretirler ve bundan beslenirler."
    2 -1 ... chaosmos