1. 1.
    Bir çok teşbihata sebep olabilen ilişkidir.
    ... sacma sapan konusan adam